Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 8. Zkrácení léčby pacientů
Vytisknout

8. Zkrácení léčby pacientů

Záměry, které umožní zkrátit proces léčby/rehabilitace, a tím i pracovní neschopnost pacientů, díky zkvalitnění a zefektivnění zdravotnických služeb.

úroveň jednotka pro zadání

Infekční a parazitární nemoci

celkový počet dnů

Novotvary

Nemoci krve a krvetvorných orgánů

Nemoci endokrinní a metabolické

Poruchy duševní a poruchy chování

Nemoci nervové soustavy

Nemoci oka

Nemoci ucha

Nemoci oběhové soustavy

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci trávící soustavy

Nemoci kůže

Nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně

Nemoci močové a pohlavní soustavy

Těhotenství, porod a šestinedělí

Stavy vzniklé v perinatálním období

Vrozené vady a deformace

Příznaky, znaky a abnorm.klinické a lab. nálezy

Poranění a otravy

Faktory ovlivňující zdravotní stav

U projektů zaměřených na zkrácení léčby a pracovní neschopnosti pacientů zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet dnů, o které se zkrátí délka léčby nemoci (dle příslušné úrovně) za všechny pacienty v daném roce. Kalkulace bude provedena pro jednotlivé úrovně zvlášť.

Výpočet pro daný rok a úroveň:

průměrná doba zkrácení léčby a pracovní neschopnosti pacienta (v dnech/osobu)
×
počet pacientů, u kterých dojde ke zkrácení léčby a pracovní 
neschopnosti (v osobách/rok)