Home » Nápověda k aplikaci » 8. Kroky od finanční (FA) k ekonomické analýze...
Vytisknout

8. Kroky od finanční (FA) k ekonomické analýze (EA)

Podstatou této záložky je očištění vstupů použitých pro výpočet ukazatelů finanční analýzy o položky, které je nutné odečíst, aby mohly být správně vypočteny ukazatele ekonomické analýzy.

 

Pro správné vyplnění této záložky je třeba pracovat s hodnotami rozdílové varianty projektu.

 

Podstatou těchto kroků je odečtení daně z přidané hodnoty u plátců DPH a výše odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem za své zaměstnance.

Očištění provozních příjmů:

  • provozní příjmy ve finanční analýze: hodnoty v jednotlivých letech budou doplněny automaticky ze záložky „Finanční analýza"

  • odečet DPH: doplňte výši DPH, která je obsažena v jednotlivých položkách provozních příjmů a kterou vypočtete jako rozdíl mezi DPH z provozních příjmů u investiční a nulové varianty projektu.

Očištění celkové výše investice:

  • celková výše investice ve finanční analýze: hodnoty v jednotlivých letech budou doplněny automaticky ze záložky „Finanční analýza"

  • odečet DPH: doplňte výši DPH, která je obsažena v jednotlivých položkách celkových výdajů projektu (způsobilých i nezpůsobilých) a kterou vypočtete jako rozdíl mezi DPH z celkových výdajů u investiční a nulové varianty projektu. DPH bude očištěno pouze u plátců DPH.

  • odečet odvodů SP a ZP (ZV i NV): doplňte výši odvodů sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance, které jsou obsaženy v příslušných položkách celkových výdajů projektu (osobní výdaje v rámci způsobilých i nezpůsobilých výdajů) a které vypočtete jako rozdíl mezi odvody u investiční a nulové varianty projektu. Toto se týká pouze nově vytvořených pracovních míst.

 

Očištění provozních výdajů:

  • provozní výdaje ve finanční analýze: hodnoty v jednotlivých letech budou doplněny automaticky ze záložky „Finanční analýza"

  • odečet DPH: doplňte výši DPH, která je obsažena v jednotlivých položkách provozních výdajů a kterou vypočtete jako rozdíl mezi DPH z provozních výdajů u investiční a nulové varianty projektu. DPH bude očištěno pouze u plátců DPH.

  • odečet odvodů SP a ZP: doplňte výši odvodů sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance, které jsou obsaženy v příslušných položkách provozních výdajů projektu (osobní výdaje) a které vypočtete jako rozdíl mezi odvody u investiční a nulové varianty projektu