Home » Nápověda k aplikaci » 7. Udržitelnost projektu
Vytisknout

7. Udržitelnost projektu

Podstatou této záložky je posouzení finanční udržitelnosti projektu v období od zahájení přípravných prací (předinvestiční fáze) až do skončení povinné udržitelnosti projektu. Toto posouzení bude vycházet z hodnot uvedených pro investiční variantu projektu.

Popis jednotlivých položek celkových příjmů (zdrojů) projektu:

 • provozní příjmy: výše provozních příjmů v jednotlivých letech bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „Provozní příjmy"

 • dotace ROP: výše dotace ROP bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF v investiční fázi", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku 

 • vlastní zdroje na realizaci: výše vlastních zdrojů na realizaci bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF v investiční fázi", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku

 • úvěr na realizaci: výše úvěru na realizaci bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF v investiční fázi", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku 

 • jiné zdroje: výše jiných zdrojů bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF v investiční fázi", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku

 • další zdroje na provoz: doplňte výši dalších zdrojů, které budete používat na krytí výdajů vzniklých v jednotlivých letech provozní fáze projektu

Popis jednotlivých položek celkových výdajů projektu: 

 • celková výše investice: hodnoty celkové výše investice budou doplněny automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF v investiční fázi" ve sloupcích způsobilé a nezpůsobilé výdaje, kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku

 • provozní výdaje: výše provozních výdajů v jednotlivých letech bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „Provozní výdaje"  

 • splátky úvěru na realizaci: výše splátek úvěru na realizaci bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF v investiční fázi", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku

 • splátky dalších úvěrů: doplňte výši splátek dalších úvěrů, které budete používat na krytí výdajů vzniklých v jednotlivých letech provozní fáze projektu

 • ostatní úroky z úvěrů: doplňte výši úroků z dalších úvěrů, které budete používat na krytí výdajů vzniklých v jednotlivých letech provozní fáze projektu 

 • daně: doplňte výši daní, které budete hradit v souvislosti s provozem výstupů projektu v jednotlivých letech provozní fáze