Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 7. Prevence vzniku nemoci
Vytisknout

7. Prevence vzniku nemoci

Záměry, které umožní eliminovat příčiny vzniku nemoci, a předejít tak jejich následné léčbě díky zkvalitnění a zefektivnění zdravotnických služeb.

úroveň

jednotka pro zadání

Infekční a parazitární nemoci

celkový počet osob

Novotvary

Nemoci krve a krvetvorných orgánů

Nemoci endokrinní a metabolické

Poruchy duševní a poruchy chování

Nemoci nervové soustavy

Nemoci oka

Nemoci ucha

Nemoci oběhové soustavy

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci trávící soustavy

Nemoci kůže

Nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně

Nemoci močové a pohlavní soustavy

Těhotenství, porod a šestinedělí

Stavy vzniklé v perinatálním období

Vrozené vady a deformace

Příznaky, znaky a abnorm.klinické a lab. nálezy

Poranění a otravy

Faktory ovlivňující zdravotní stav

U projektů zaměřených na předcházení vzniku nemocem zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet osob, u nichž dojde k zamezení vzniku nemoci (dle příslušné úrovně) v daném roce. Kalkulace bude provedena pro jednotlivé úrovně zvlášť.

Výpočet pro daný rok a úroveň:

počet pacientů, u kterých nedojde ke vzniku nemoci a léčbě (v osobách/rok)