Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 6. Prevence kriminality - eliminace trestných činů
Vytisknout

6. Prevence kriminality - eliminace trestných činů

Záměry, které přispějí k eliminaci trestné činnosti cílových skupin díky vzniku nového zařízení, rozšíření/modernizaci vybavení nebo programu sociální prevence.

úroveň jednotka pro zadání
nedělí se celkový počet trestných činů

Dojde-li realizací projektu ke snížení počtu trestných činů, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet trestných činů, k jejichž eliminaci dojde v daném roce.

Výpočet pro daný rok:

počet eliminovaných trestných činů (v trestných činech/rok)