Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 5. Sociální integrace znevýhodněných osob
Vytisknout

5. Sociální integrace znevýhodněných osob

Záměry, které přispějí k začlenění lidí ze znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti tak, aby byli lépe schopni se o sebe postarat, zlepšit své postavení na trhu práce díky zvýšení dostupnosti a kvality služeb sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství.

úroveň jednotka pro zadání
nedělí se celkový počet dnů

V případě, že v důsledku projektu dojde k začlenění znevýhodněných osob do společnosti, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet dnů, o které se sníží sociální vyloučení těchto osob za daný rok.

Výpočet pro daný rok:

počet znevýhodněných osob, kterým budou poskytovány služby sociální péče/sociální 
prevence (v osobách/rok)
×
průměrná doba poskytování služeb znevýhodněným osobám (ve dnech/osobu)