Home » Nápověda k aplikaci » 5. Finanční analýza
Vytisknout

5. Finanční analýza

Všechny údaje na této záložce se vyplňují automaticky na základě údajů zadaných v předchozích záložkách a automaticky budou vypočteny také ukazatele finanční analýzy.

 

Poznámka:

V případě, že investiční či provozní fáze projektu budou zahájeny dříve, než je rok hodnocení investice, budou veškeré výdaje či příjmy z let předcházejících přičteny do hodnoty v roce hodnocení. Hodnoty v roce hodnocení jsou tedy sumou předcházejících výdajů či příjmů v rámci dané položky.