Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 4. Zlepšení postavení na trhu práce - zvýšení...
Vytisknout

4. Zlepšení postavení na trhu práce - zvýšení platu

Záměry, které vytvoří potenciál pro získání lépe placeného zaměstnání, než mají zaměstnanci dosud, díky absolvování specifického/moderního oboru/vzdělávacího programu, bez kterého by lépe placené zaměstnání získat nemohli.

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zlepšení postavení cílových skupin projektu na trhu práce a ke zvýšení jejich platu, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkovou částku v Kč, o níž se zvýší platy členů cílové skupiny.

Výpočet pro daný rok:

průměrný nárůst platu člena cílové skupiny (v Kč/osoba)
×
počet členů cílové skupiny, u kterých dojde k nárůstu platu (v osobách/rok)