Home » Nápověda k aplikaci » 4. Provozní příjmy
Vytisknout

4. Provozní příjmy

Popis variantních řešení projektu:

  • nulová varianta: jedná se o vývoj za předpokladu, že by investice nebyla realizována,

  • investiční varianta: jedná se o očekávaný vývoj v případě, že investice bude realizována v uvažovaném rozsahu,

  • rozdílová varianta: tato varianta se dopočte automaticky jako rozdíl mezi investiční a nulovou variantou, vyjadřuje tedy hodnoty, které vzniknou navíc díky realizaci zamýšleného projektu.

Popis jednotlivých příjmů:

Přidejte potřebné množství jednotlivých položek příjmů s ohledem na rozčlenění dle jejich druhu, a poté doplňte předpokládanou výši příjmů za jednotlivé položky v jednotlivých letech provozu.

 

Novou položku přidáte tak, že do volného pole u tabulky nulové varianty doplníte název položky a kliknete na tlačítko uložit. Poté můžete doplňovat výši příjmů za danou položku v jednotlivých letech. Pro přidání další položky postupujte stejným způsobem.

 

Poznámka:

Hodnoty provozních příjmů pro nulovou i investiční variantu uvádějte včetně DPH.