Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 3. Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce
Vytisknout

3. Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce

Záměry, které vytvoří potenciál pro snadnější nalezení zaměstnání, zkrácení doby nezaměstnanosti díky absolvování specifického/moderního oboru/vzdělávacího programu, bez kterého by byli nezaměstnaní nebo nedostatečně zaměstnaní.

úroveň jednotka pro zadání

základní

celkový počet měsíců

střední bez maturity

střední s maturitou

vyšší odborné a bakalářské

vysokoškolské

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zlepšení uplatnitelnosti cílových skupin na trhu práce, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet měsíců, o které se zkrátí doba hledání zaměstnání v daném roce. Kalkulace bude provedena pro jednotlivé úrovně zvlášť.

Výpočet pro daný rok a úroveň:

průměrné zkrácení doby hledání zaměstnání absolventa (v měsících/osobu)
×
počet absolventů, u kterých dojde ke zkrácení hledání zaměstnání (v osobách/rok)