Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 26. Zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo...
Vytisknout

26. Zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky)

Záměry, které přispějí ke zlepšení stavu veřejných prostranství v rámci urbanizovaných celků (náměstí, pěší třídy apod.).

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

počet uživatelů

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zlepšení stavu veřejných prostranství, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet uživatelů za rok vynásobený mírou zlepšení stavu před realizací projektu.

Míra zlepšení bude závislá na podstatě projektu a bude se pohybovat od 1 do 100%, přičemž 1% může být např. nová fontánka a 100% vybudování nového veřejného prostranství.

Výpočet pro daný rok:

celkový počet průchozích (v osobách/rok)
×
míra zlepšení stavu před realizací projektu (v %)