Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 25. Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně -...
Vytisknout

25. Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně - průchozí

Záměry, které přispějí ke zlepšení stavu parků a veřejné zeleně v rámci urbanizovaných celků.

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

počet průchozích

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zlepšení stavu průchozích parků a veřejné zeleně, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet průchozích těmito lokalitami za rok vynásobený mírou zlepšení stavu před realizací projektu.

Za průchozího je považován člověk, který dané prostranství využije (např. projde cestou do práce).

Míra zlepšení bude závislá na podstatě projektu a bude se pohybovat od 1 do 100%, přičemž 1% může být např. nová fontánka a 100% vybudování nové lokality.

Výpočet pro daný rok:

celkový počet průchozích (v osobách/rok)
×
míra zlepšení stavu před realizací projektu (v %)