Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 24. Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně -...
Vytisknout

24. Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně - klidové zóny

Záměry, které přispějí ke zlepšení podmínek pro trávení volného času v parcích a veřejné zeleni v rámci urbanizovaných celků.

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

počet návštěvníků

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zlepšení stavu parků a klidových zón, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet návštěvníků těchto zón za rok vynásobený mírou zlepšení stavu před realizací projektu.

Za návštěvníka klidové zóny je považován člověk, jehož pobyt v této zóně je delší než 10 minut.

Míra zlepšení bude závislá na podstatě projektu a bude se pohybovat od 1 do 100%, přičemž 1% může být např. nová lavička a 100% vybudování nové klidové zóny.

Výpočet pro daný rok:

celkový počet návštěvníků klidové zóny (v osobách/rok)
×
míra zlepšení stavu před realizací projektu (v %)