Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 23. Zlepšení stavu zařízení sociální péče -...
Vytisknout

23. Zlepšení stavu zařízení sociální péče - lůžková zařízení

Záměry, které přispějí ke zlepšení podmínek pro péči o osoby se sociální potřebou v lůžkových zařízeních.

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

počet obsazených lůžek

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zlepšení podmínek pro péči o osoby se sociální potřebou v lůžkových zařízeních, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období průměrný počet obsazených lůžek za rok (počet lůžek krát průměrná obsazenost za příslušný rok) vynásobený mírou zlepšení stavu před realizací projektu.

Míra zlepšení bude závislá na podstatě projektu a bude se pohybovat od 1 do 100%, přičemž 15% může být např. výměna oken a 100% vybudování nového zařízení.

Výpočet pro daný rok:

průměrný počet obsazených lůžek (v lůžkách/rok)
×
míra zlepšení stavu před realizací projektu (v %)