Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 22. Zlepšení stavu zařízení sociální péče -...
Vytisknout

22. Zlepšení stavu zařízení sociální péče - denní stacionáře

Záměry, které přispějí ke zlepšení podmínek pro péči o osoby se sociální potřebou. V rámci tohoto dopadu nebudou uvažovány přínosy ve formě zlepšení dostupnosti a zkrácení doby pro poskytnutí péče (viz úspora času).

úroveň

jednotka pro zadání

stavební úpravy

počet uživatelů

vybavení

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zlepšení podmínek pro péči o osoby se sociální potřebou v denních stacionářích, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet uživatelů poskytovaných služeb za rok vynásobený mírou zlepšení stavu před realizací projektu.

Při kvantifikaci je třeba kalkulovat pouze uživatele konkrétní služby, k jejímuž zlepšení došlo v důsledku realizace projektu. Pokud například budou vyměněna okna pouze v části zařízení, budou za uživatele považovány pouze osoby využívající služby v této části zařízení.

Míra zlepšení bude závislá na podstatě projektu a bude se pohybovat od 1 do 100%, přičemž 15% může být např. výměna oken a 100% vybudování nového zařízení.

Výpočet pro daný rok:

počet uživatelů služeb (v osobách/rok)
×
míra zlepšení stavu před realizací projektu (v %)