Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 21. Zlepšení stavu škol a školských zařízení
Vytisknout

21. Zlepšení stavu škol a školských zařízení

Záměry, které přispějí ke zlepšení podmínek pro vzdělávání a zvyšování komfortu žáků a učitelů, nikoliv k jejich snazší uplatnitelnosti (viz zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce).

úroveň

jednotka pro zadání

stavební úpravy

počet žáků (studentů)

vybavení

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zlepšení stavu škol a školských zařízení, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období průměrný počet žáků (studentů) využívajících toto zařízení za rok (kapacita zařízení krát průměrné využití kapacity zařízení za příslušný rok) vynásobený mírou zlepšení stavu před realizací projektu.

Pro potřeby kvantifikace přínosu je jako zařízení chápán objekt školy, třídy, tělocvičny, vestibulu, toalety apod.

Míra zlepšení bude závislá na podstatě projektu a bude se pohybovat od 1 do 100%, přičemž (v případě stavebních úprav) 15% může být např. výměna oken a 100% výstavba nového zařízení.

V případě pořízení vybavení bude míra zlepšení ve výši 100 % znamenat pořízení kompletního nového vybavení školy či školského zařízení.

Výpočet pro daný rok:

průměrný počet žáků či studentů (v osobách/rok)
×
míra zlepšení stavu před realizací projektu (v %)