Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 20. Bezbariérové úpravy
Vytisknout

20. Bezbariérové úpravy

Záměry, jejichž součástí budou investice umožňující zpřístupnění a užití výsledků a výstupů projektu osobám se zdravotním postižením. Tento přínos se netýká projektů, jejichž jedinou aktivitou je pomoc zdravotně postiženým (u těchto projektů musí být zohledněny jiné dopady).

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

V případě, že součástí projektu budou také bezbariérové úpravy, zadejte výši investic do těchto úprav do příslušných let jejich vynaložení.

Výpočet pro daný rok:

výše investice do bezbariérových úprav (v Kč)