Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 2. Zlepšení dostupnosti (úspora času)
Vytisknout

2. Zlepšení dostupnosti (úspora času)

Záměry, kde se předpokládá zkrácení časové dostupnosti služeb pro uživatele díky zkrácení dojezdové vzdálenosti za službami obdobného charakteru, rozsahu a kvality při vzniku nového zařízení nebo rozšíření/modernizaci zařízení/služeb/programu.

Bude využito také při dopravních projektech, jejichž přínosem bude zkrácení vzdálenosti či zrychlení dopravy.

úroveň jednotka pro zadání

nedělí se

počet hodin

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zlepšení dostupnosti (úspoře času), zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet hodin uspořených díky projektu v daném roce za všechny členy cílové skupiny.

Výpočet pro daný rok:

průměrná úspora času uživatele služeb při dojíždění za službami (v hod/osobu)
×
počet uživatelů služeb, u kterých dojde ke zkrácení dojíždění (v osobách/rok)