Home » Nápověda k aplikaci » 2. Investice
Vytisknout

2. Investice

Popis variantních řešení projektu:

  • nulová varianta: jedná se o vývoj za předpokladu, že by investice nebyla realizována

  • investiční varianta: jedná se o očekávaný vývoj v případě, že investice bude realizována v uvažovaném rozsahu

  • rozdílová varianta: tato varianta se dopočte automaticky jako rozdíl mezi investiční a nulovou variantou, vyjadřuje tedy hodnoty, které vzniknou navíc díky realizaci zamýšleného projektu

Způsobilé výdaje:

  • výdaje v předinvestiční fázi: doplňte výši výdajů vzniklých v předinvestiční fázi v rozdělení do let jejich skutečného vzniku, a to pro nulovou i investiční variantu (jedná se o výdaje vzniklé v období, kdy se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci, např. projektová dokumentace, studie a analýzy, žádost o dotaci)

  • výdaje v investiční fázi: u investiční varianty doplňte výši výdajů v investiční fázi, tedy výdaje související s realizací zamýšleného projektu v rozdělení do let jejich skutečného či plánovaného vzniku.

 

V případě, že v rámci nulové varianty vzniknou v průběhu investiční fáze výdaje, které budete muset vynaložit (např. zabezpečení objektu, zakonzervování, likvidace), uveďte výši těchto výdajů v příslušných letech.

Nezpůsobilé výdaje:

  • úroky z úvěru: doplňte výši úroků z úvěru na financování projektu v rozdělení do let, a to po celé období realizace až do finančního ukončení projektu

  • ostatní: doplňte výši ostatních nezpůsobilých výdajů v rozdělení do let jejich plánovaného vzniku

Poznámka:

Podrobnější popis způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, a to i ve vztahu k projektům zakládajícím veřejnou podporu, najdete v Metodickém pokynu Způsobilé výdaje.