Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 18. Rozšíření cyklotras bez doprovodné...
Vytisknout

18. Rozšíření cyklotras bez doprovodné infrastruktury

Záměry, jejichž realizací dojde k rozšíření sítě cyklotras (bez doprovodné infrastruktury), a tudíž k rozšíření možností pro aktivní trávení volného času. Uživatelem cyklotrasy pro kvantifikaci tohoto přínosu nemusí být pouze cyklisté, ale také další uživatelé (např. in-line bruslaři).

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

počet cyklistokilometrů

V případě, že v důsledku projektu dojde k rozšíření sítě cyklotras bez doprovodné infrastruktury, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet cyklistokilometrů za rok. Uživatelem cyklotrasy pro kvantifikaci tohoto přínosu nemusí být pouze cyklisté, ale také další uživatelé (např. in-line bruslaři).

Výpočet pro daný rok:

celkový počet cyklistů (uživatelů), kteří využijí cyklotrasu 
v plném rozsahu (v osobách/rok)
×
délka nové cyklotrasy bez doprovodné infrastruktury (v km)