Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 17. Rozšíření cyklotras s doprovodnou...
Vytisknout

17. Rozšíření cyklotras s doprovodnou infrastrukturou

Záměry, jejichž realizací dojde k rozšíření sítě cyklotras, a tudíž k rozšíření možností pro aktivní trávení volného času. Tento přínos bude využit u projektů, v rámci jejichž realizace dojde také k vybudování doprovodné infrastruktury u vybudovaných cyklotras. Uživatelem cyklotrasy pro kvantifikaci tohoto přínosu nemusí být pouze cyklisté, ale také další uživatelé (např. in-line bruslaři).

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

počet cyklistokilometrů

V případě, že v důsledku projektu dojde k rozšíření sítě cyklotras s doprovodnou infrastrukturou, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet cyklistokilometrů za rok. Uživatelem cyklotrasy pro kvantifikaci tohoto přínosu nemusí být pouze cyklisté, ale také další uživatelé (např. in-line bruslaři).

Výpočet pro daný rok:

celkový počet cyklistů (uživatelů), kteří využijí cyklotrasu v plném 
rozsahu (v osobách/rok)
×
délka nové cyklotrasy s doprovodnou infrastrukturou (v km)