Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 16. Rozšíření cyklostezek
Vytisknout

16. Rozšíření cyklostezek

Záměry, jejichž realizací dojde k rozšíření sítě cyklostezek, a tudíž k rozšíření možností pro aktivní trávení volného času.

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

počet cyklistokilometrů

V případě, že v důsledku projektu dojde k výstavbě nové cyklostezky, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet cyklistokilometrů za rok. Uživatelem cyklostezky pro kvantifikaci tohoto přínosu nemusí být pouze cyklisté, ale také další uživatelé (např. in-line bruslaři).

Výpočet pro daný rok:

celkový počet cyklistů (uživatelů), kteří využijí cyklostezku v plném 
rozsahu (v osobách/rok)
×
délka nové cyklostezky (v km)