Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 15. Zvýšení komfortu cestujících při odbavení
Vytisknout

15. Zvýšení komfortu cestujících při odbavení

Záměry, kde v důsledku zavádění nových či modernizaci stávajících odbavovacích systémů dojde ke zvýšení komfortu cestujících. V rámci tohoto dopadu nebudou uvažovány přínosy ve formě zkrácení doby odbavení (viz. úspora času).

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

počet odbavených cestujících

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zvýšení komfortu cestujících při odbavení, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet odbavených cestujících za rok vynásobený mírou zlepšení stavu před realizací projektu.

Míra zlepšení bude závislá na podstatě projektu a bude se pohybovat od 1 do 100%, přičemž 1% může být např. nový automat na jízdenky a 100% zavedení nového způsobu odbavování.

Výpočet pro daný rok:

celkový počet odbavených cestujících (v osobách/rok)
×
míra zlepšení stavu před realizací projektu (v %)