Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 14. Zvýšení komfortu cestujících v dopravě...
Vytisknout

14. Zvýšení komfortu cestujících v dopravě (nové dopravní prostředky)

Záměry, jejichž součástí je pořízení nových dopravních prostředků a zvýšení komfortu cestujících při nastupování i v průběhu přepravy.

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

počet přepravených cestujících

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zvýšení komfortu cestujících v dopravě v důsledku pořízení nových dopravních prostředků, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet cestujících přepravených novými dopravními prostředky v daném roce.

Pro potřeby výpočtu bude dopravní prostředek považován za „nový" po dobu 4 let (u kolejových vozidel 8 let). V dalších letech pak bude celkový počet přepravených cestujících za roky vynásoben koeficientem 0,5. 

Výpočet pro daný rok:

celkový počet cestujících přepravených novými dopravními
prostředky (v osobách/rok)