Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 11. Rozvoj cestovního ruchu v regionu
Vytisknout

11. Rozvoj cestovního ruchu v regionu

Záměry, které přilákají do regionu nové turisty nebo prodlouží dobu jejich pobytu v regionu díky rozšíření nebo zkvalitnění služeb stávajícího nebo nového zařízení (atraktivity).

úroveň

jednotka pro zadání

Ubytovací infrastruktura

celkový počet dnů

Sportovně rekreační infrastruktura

Doprovodná turistická infrastruktura

Infrastruktura poznávací turistiky

V případě, že v důsledku projektu dojde k prodloužení délky pobytu turistů v regionu, lze očekávat také zvýšení jejich útrat za jiné služby cestovního ruchu, než za služby poskytované v rámci projektu (kalkulované ve finanční analýze). Např. pokud se bude záměr týkat ubytovací infrastruktury (hotely, penziony apod.), budou zohledněny průměrné útraty turistů mimo ubytovací a stravovací služby

V případě tohoto dopadu zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet dnů, o které se prodlouží doba pobytu dle jednotlivých úrovní v daném roce. Kalkulace bude provedena pro jednotlivé úrovně zvlášť.

Výpočet pro daný rok a úroveň:

průměrná doba prodloužení pobytu turisty v regionu (v dnech/osobu)
×
počet turistů, u kterých dojde k prodloužení pobytu v regionu díky projektu 
(v osobách/rok)