Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 10. Prodloužení života pacientů
Vytisknout

10. Prodloužení života pacientů

Záměry, které umožní vytvořit podmínky pro prodloužení života obyvatel díky zkvalitnění a zefektivnění zdravotnických služeb.

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se (celkový součet za všechny věkové skupiny)

V případě, že v důsledku projektu dojde k vytvoření podmínek pro prodloužení života obyvatel/pacientů, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkovou částku v Kč, vyjadřující celkový přínos projektu díky prodloužení života pacientů všech věkových skupin.

Výpočet pro daný rok a věkovou skupinu:

průměrná doba prodloužení života pacienta dané skupiny (v letech/osobu)
×
počet pacientů dané skupiny, u kterých dojde k prodloužení života (v osobách/rok)
×
průměrný přínos prodloužení života pacienta dané skupiny (v Kč/rok) 

Průměrný přínos prodloužení života pacienta v Kč/rok

věková skupina do 29 let

252 853,-

věková skupina 30 - 39 let

329 080,-

věková skupina 40 - 49 let

330 868,-

věková skupina 50 - 59 let

328 005,-

věková skupina 60 a více let

328 683,-