Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 1. Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)
Vytisknout

1. Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)

Záměry, kde se předpokládá vytvoření nového pracovního místa v rámci realizace projektu nebo v provozní fázi projektu. Vytvoření nového pracovního místa přispěje ke zvýšení zaměstnanosti v regionu.

úroveň jednotka pro zadání

základní

počet pracovních míst

střední bez maturity

střední s maturitou

vyšší odborné a bakalářské

vysokoškolské

V případě, že v důsledku projektu dojde k vytvoření nových pracovních míst, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období počet nových pracovních míst dle zvolené úrovně, které vzniknou v daném roce.

Hodnota nového pracovního místa je kalkulována na plný celoroční úvazek, v případě zkrácených úvazků či sezónních pracovních míst tedy doplňte hodnotu poměrně zkrácenou dle rozsahu úvazku či počtu měsíců.

Výpočet pro daný rok a úroveň:

Kumulovaný počet nových pracovních míst pro danou úroveň (v osobách/rok)